Zo geef je jezelf een boost

Zo geef je jezelf een boost

Deze maand geef ik weer veel inspiratie workshops en ook een online masterclasses. Bezoekers vertellen me vaak: ik weet niet goed wat ik wil, ik kan dat niet goed voelen. Of: ik zit vast, ik wil weten in welke richting ik een stap moet maken. In beide gevallen is de oplossing: oefenen in het voelen van… gevoelens. Als het gaat over passie en jouw bijdrage in de wereld dan zijn er speciale gevoelens die jouw leven een boost kunnen geven. Je kunt die gevoelens oproepen en oefenen. En de resultaten zijn de moeite van het oefenen waard!

Gevoelens?

Allereerst is het belangrijk om eerlijk te erkennen dat gevoelens niet alleen maar lastig of negatief zijn zijn. We vinden het lastig omdat we allemaal angsten of gevoelens van eenzaamheid kennen die we diep hebben weggestopt om ze niet meer te hoeven ervaren.
Onze grootste angst is juist dat we krachtig zijn en dat anderen daarom veroordelen. Het is ons licht, niet onze schaduw, dat ons het meeste beangstigt. Als je jouw angst durft te voelen en het idee los kunt laten wie je moet zijn, kun je jezelf laten zien zoals je ECHT bent. Je kunt dan meer passie voelen en ook de verbinding met anderen maken.

Oefenen dus

In mijn boek ‘Wie ben ik Echt? vind jezelf met de passiecirkel’ beschrijf ik 7 mijn stappen naar meer passie en verbondenheid. Later ontdekte ik de verschillende gevoelens die daarbij horen. Zal ik je de belangrijkste gevoelens noemen die jou verder helpen? Ze hebben betrekking op de stappen 1, 2, 3 en 7 uit de passiecirkel.

  • Het begint bij onbevangenheid, het zonder oordeel zijn over je huidige situatie. Want elk oordeel houdt je uit het nu, het houdt je vast waar je bent en brengt je niet verder. Oefen maar eens in, laat kinderen je het goede voorbeeld geven. Dit hoort bij stap 1 van de passie: meer passie ervaren.
  • Dan is de verwachting belangrijk: verwacht dat er iets moois op je afkomt. Je voor kunnen stellen hoe mooi het kan zijn zonder bezwaren op te werpen helpt om het te realiseren. Elk bezwaar dat je opwerpt, of een gevoel van boosheid of verdriet, houdt je vast in waar je nu bent.
  • Vrijheid en ruimte. Het gevoel dat je kunt doen wat je zelf ECHT belangrijk vindt, dat je niet continu van alles moet.  Dit ontstaat bij stap 3 als je op gaat ruimen wat in de weg zit om te gaan DOEN wat je echt belangrijk vindt.
  • Verbondenheid. Dat ontstaat als ieder doet wat hij ECHT belangrijk vindt en we elkaar gaan inspireren en samen gaan werken aan een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld een mooiere wereld.

Probeer ze meer eens op te roepen. Stel je eens voor wat passie, geluk of vrijheid in je leven zal veranderen. Als je het meer dan 1,5 minuut per  dag kunt volhouden zonder aan negatieve dingen te denken, zal het steeds makkelijker worden om ze te voelen.

Mijn ideaal

Als meer mensen vanuit passie en vertrouwen doen wat ze ECHT belangrijk vinden
en dit van ouder op kind wordt doorgegeven
ontstaat een krachtige beweging van vernieuwing en creativiteit
en wordt de wereld mooier

Wat weerhoudt ons om te doen wat we echt willen? Hoe doorbreek je dat?
Dat behandel ik in mijn online masterclasses.